Kernwaarden

DNV Law is uw juridische partner in een snel evoluerende maatschappij

‘Teamwork’

Een degelijke juridische dienstverlening begint bij een doorgedreven kennis van het recht.

De advocaten van ons team leggen zich individueel toe op specifieke domeinen van het recht, waarna in onderlinge samenwerking de beste oplossing voor u uitgestippeld wordt.

Onze advocaten staan allen tot uw beschikking.

‘No nonsense’

Attitude is a little thing that makes a big difference.

U mag steeds een correct en eerlijk advies verwachten, na een grondige analyse van uw dossier. Daarna bepalen wij in overleg met u een doelgerichte strategie op uw maat.

Voorafgaand maken wij duidelijke kosten- en ereloonafspraken.

‘Proactief’

Proactief optreden voorkomt vaak de nood aan conflictoplossing.

Waar u als onderneming of particulier dreigt vast te lopen, helpen wij u om problemen te vermijden voor ze zich stellen.

DNV Law staat u bij in het voeren van onderhandelingen en het opstellen van contracten. Een goed akkoord is te verkiezen boven een slecht vonnis.

In geval procesvoering toch noodzakelijk is, zal DNV Law uw belangen afwegen en een realistische prognose schetsen van de haalbaarheid van uw zaak.

‘Sociaal engagement’

Daar DNV Law ook een lans wil breken voor de meest kwetsbaren in onze samenleving, worden onze advocaten door diverse Vredegerechten aangesteld als bewindvoerder en treden zij op als lid van de Permanentie Geesteszieken.