Team & Expertise

Coming together is a beginning.
Keeping together is progress.
Working together is success.

(Henry Ford)
Tim DE HERTOGH

Mr. De Hertogh legt zich toe op arbeids- en sociaal recht, tucht- en strafrecht en ondernemingsrecht in al zijn facetten.

Hij adviseert bedrijven inzake Human Resources en staat hen bij in zowel gerechtelijke als administratieve procedures tegen overheidsinstellingen (RSZ, RVA, WASO …). Niet zelden staat Mr. De Hertogh ook werknemers bij die geconfronteerd worden met een ontslag, een arbeidsongeval of vragen hebben rond het verloop van hun tewerkstelling.

Als plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank, lid van de Algemene Vergadering bij de Orde van Vlaamse Balies en de Stagecommissie bij de Balie Provincie Antwerpen volgt Mr. De Hertogh alle ontwikkelingen binnen de advocatuur en justitie nauwgezet op.

 • Licentiaat in de Rechten, UA 2002
 • Lid van de Balie Provincie Antwerpen sedert 2002
 • Plaatsvervangend rechter bij de Arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen sedert 2015
 • Bewindvoerder aangesteld door het Vredegerecht te Lier sedert 2018

Contact: tdh@dnvlaw.be

Jeroen NIJS

Mr. Nijs verdiept zich in burgerlijk aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, strafrecht en verzekeringsrecht.

Hij staat particulieren en ondernemingen, al dan niet in opdracht van verzekeringsmaatschappijen en makelaars, bij wanneer deze voor de Politierechtbank of Correctionele Rechtbank dienen te verschijnen als beklaagde of als slachtoffer.

Ook in burgerlijke procedures behartigt hij de belangen van partijen met betrekking tot aansprakelijkheden en schade allerhande, zoals onder meer productaansprakelijkheid, BA uitbating ….

Hij beschikt over een bijzondere expertise op het gebied van het begroten van zware letselschade naar aanleiding van ongevallen, gewelddelicten of medische fouten.

 • Licentiaat in de Rechten, UG 1995
 • Licentiaat in de gespecialiseerde studies van het Europees recht 1997
 • Juridisch adviseur bij Euromex, verzekeraar in rechtsbijstand, tot 2004
 • Lid van de Balie Provincie Antwerpen sedert 2004

Contact: jn@dnvlaw.be

Mathias VERBIST

Mr. Verbist specialiseert zich in ondernemingsrecht, bouw- en huurrecht. In dit kader staat hij particulieren en ondernemingen bij en dit zowel bij onderhandelingen als in het voeren van procedures.

Het opmaken van zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten, adviseren bij aandelentransacties, optimaliseren van algemene voorwaarden en factuurinvorderingen behoren tot zijn dagelijkse praktijk. Mr. Verbist is bovendien bijzonder bedreven in arbitragepocedures.

Als lid van BNI Brussels Airport Kastze komt Mr. Verbist wekelijks in contact met ondernemers uit diverse sectoren, waardoor hij de juridische praktijk perfect kan afstemmen op de commerciële belangen van de cliënt.

 • Master of Laws in de Rechten, KUL 2014
 • Lid van de Balie Provincie Antwerpen en de Balie Leuven sedert 2014
 • Lid Permanentie Geesteszieken sedert 2016
 • Bewindvoerder aangesteld door het Vredegerecht te Mechelen sedert 2019

Contact: mv@dnvlaw.be

Adelheid DE WAEL

Mr. De Wael legt zich toe op personen- en familierecht. Zij treedt in dit kader vaak op als bemiddelaar dan wel als advocaat in burgerlijke zaken voor de Familie- en Jeugdrechtbank (echtscheidingen, maatregelen inzake minderjarigen, vereffeningen en verdelingen, erfrecht …), alsook in strafzaken die verband houden met intrafamiliaal geweld.

 • Master in de Criminologische Wetenschappen, VUB 2008
 • Course Credit Degree : International Relations for practitioners (Boston University – Brussels) 2008
 • Master of Laws in de Rechten, VUB 2014
 • Lid van de Balie Provincie Antwerpen sedert 2015
 • Lid Permanentie Geesteszieken sedert 2016
 • Bewindvoerder aangesteld door het Vredegerecht te Mechelen sedert 2020
 • Bemiddelaar in familiezaken

Contact: adw@dnvlaw.be

Cato PEETERS

Mr. Peeters behaalde in 2019 haar diploma aan de KU Leuven, met onderscheiding.

Zij specialiseerde zich voornamelijk in het contracten-, ondernemings- en strafrecht, met een bijzondere interesse voor het arbeids-, sociaal- en aansprakelijkheidsrecht.

Sedert haar opname op het tableau vervoegde zij het kantoor.

 • Master of Laws in de Rechten, KUL 2019
 • Lid van de Balie Provincie Antwerpen sedert 2019

Contact: cp@dnvlaw.be

Marleen MEEUS

Marleen zet zich in voor de goede administratieve werking van het kantoor.  Als officemanager ondersteunt zij de advocaten bij de voorbereiding en de verwerking van hun dossiers en is zij het eerste aanspreekpunt voor de cliënt.  Zij kent het reilen en zeilen van een advocatenkantoor als geen ander.

Contact: mm@dnvlaw.be & info@dnvlaw.be

Jasmin NIJS

Jasmin staat onze advocaten bij in het beheer van de bewindvoeringen. Zij onderhoudt nauwe contacten met de beschermde persoon, overheids- en financiële instellingen. Als bachelor in de toegepaste psychologie is zij de juiste vrouw op de juiste plaats.

Contact: nj@dnvlaw.be

Bianca ROGGE

Vanuit haar voorliefde voor cijfers zorgt Bianca voor een nauwgezette opvolging van de facturatie en de voorbereiding van de boekhouding. Zij is een onmisbare schakel in de ketting van een geoliede kantoorwerking.

Contact: br@dnvlaw.be